Contact directie

Directeur Kindcentrum De Kloostertuin
(Dennis Assink)
dekloostertuin@ckcdrenthe.nl
Adjunct Kindcentrum De Kloostertuin
(Barbara Beers)
b.beers@ckcdrenthe.nl