Formulieren

Op deze pagina kunt u verschillende formulieren downloaden.

Uw verlofaanvraag kunt u doen door een ingevuld en ondertekend formulier op te sturen naar de directie van De Kloostertuin. Een verlof wordt alleen toegekend indien de aanvraag correspondeert met de criteria die de leerplichtwet daarvoor stelt.
 

Verlofaanvraag
Gedragsprotocol
Pestprotocol
Protocol leerlingvervoer


CJBS De Kloostertuin
De Boomgaard 1
9408 JA ASSEN
E dekloostertuin@ckcdrenthe.nl