Stamgroepen

Kinderen zijn heel verschillend. Hierdoor kunnen ze veel van elkaar leren. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst. Dit zijn groepen die bestaan uit kinderen van twee leeftijdsgroepen. Zo werken wij o.a. met de stamroepen 1/2, stamgroepen 3/4 enz. De kinderen krijgen voor de meeste vakken gewoon instructie op hun eigen niveau. Elke stamgroep heeft uiteraard een groepsruimte/lokaal. De kinderen worden betrokken bij de inrichting en het netjes houden hiervan. Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor hun ruimte.