Groepen

Groepen
Eén van de basisprincipes van ons onderwijs is het groeperen van hoogbegaafde leerlingen. We hebben er bewust voor gekozen om de leerlingen leeftijdsadequaat te plaatsen. Je creëert op deze manier een omgeving waarin leerlingen van elkaar kunnen leren! We tellen op dit moment 6 homogene groepen van 20 leerlingen.