Schooltijden

Groepen 1 t/m 8
 

Maandag 8.30 uur - 14.00 uur
Dinsdag 8.30 uur - 14.00 uur
Woensdag 8.30 uur - 14.00 uur
Donderdag 8.30 uur - 14.00 uur
Vrijdag 8.30 uur - 14.00 uur

 

Meer dan genoeg naar school!
Wij zien er op toe dat al onze kinderen ruimschoots
aan de urennorm voldoen.
Vaak bieden we zelfs wat extra onderwijstijd aan.