Online ziekmelden

U kunt hier uw schoolgaande zoon/dochter ziekmelden.

Uw ziekmelding komt automatisch in de mailbox van de leerkracht van uw kind(eren) terecht.

Indien uw kind gebruikt maakt van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of een peuterarrangement dient u de ziekmelding op een andere wijze door te geven.