Formulieren

Op deze pagina kunt u verschillende formulieren downloaden.

Uw verlofaanvraag kunt u doen door een ingevuld en ondertekend formulier op te sturen naar de directie van De Kloostertuin. Een verlof wordt alleen toegekend indien de aanvraag correspondeert met de criteria die de leerplichtwet daarvoor stelt.

Verlofaanvraag
Aanmelden, toelating en weigering van leerlingen CKC Drenthe
Gedragsprotocol
School Ondersteuningsprofiel
Pestprotocol
Protocol leerlingvervoer
Schorsing en verwijdering van kinderen
Klachtenregeling
Leefregels in de school
Sociaal veiligheidsbeleid
Passend onderwijs

Kindcentrum De Kloostertuin
De Boomgaard 1
9408 JA ASSEN
E dekloostertuin@ckcdrenthe.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.