Formulieren & documenten

Op deze pagina kunt u verschillende formulieren downloaden.

Uw verlofaanvraag kunt u doen door een ingevuld en ondertekend formulier op te sturen naar de directie van De Kloostertuin. Een verlof wordt alleen toegekend indien de aanvraag correspondeert met de criteria die de leerplichtwet daarvoor stelt.

Afspraken de KC De Kloostertuin
Verlofaanvraag
Aanmelden, toelating en weigering van leerlingen CKC Drenthe
Gedragsprotocol
School Ondersteuningsprofiel
Anti-pestprotocol
Protocol leerlingvervoer
Protocol gebruik mobiele telefoons
Schorsing en verwijdering van kinderen
Klachtenregeling
Sociaal veiligheidsbeleid
Passend onderwijs

Kindcentrum De Kloostertuin
Aletta Jacobsweg 80
9408 AM ASSEN
E dekloostertuin@ckcdrenthe.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.