Ons team

Binnen Kindcentrum De Kloostertuin werken ongeveer 50 mensen. Zij hebben verschillende functies, maar streven allemaal naar het aanbieden van hoogwaardige opvang & onderwijs.

Intern begeleiders

De intern begeleiders (IB-ers) zijn een professionals met een speciale opleiding en een specifieke taak: het volgen van de ontwikkeling van de kinderen en het coördineren van de ondersteuning.

Pedagogisch medewerkers

Op ons kindcentrum zijn de pedagogisch medewerkers voor, tijdens en na onderwijstijd de spil in de opvang. Zij begeleiden groepen kinderen in de kinderopvang, peutergroep of naschoolse opvang. Dit kunnen baby’s, peuters, kleuters of schoolgaande kinderen tot 13 jaar zijn.

Leerkrachten

De belangrijkste mensen in het onderwijs zijn de leerkrachten. Met hun pedagogische en didactische kennis zijn zij degenen die ervoor zorgen dat uw kind zich ontwikkelt tot een zelfstandig individu dat de basisvaardigheden beheerst om straks op een passende plaats in het voortgezet onderwijs verder te leren en zich kan redden in de maatschappij.

Ondersteunend personeel

Op Kindcentrum De Kloostertuin werken onderwijsassistenten. Zij assisteren de leerkrachten waar mogelijk met het verzorgen van goed onderwijs aan de kinderen. Wij hebben ook een administratief medewerker en conciërges. Verder zijn er vaak ouders in de school te vinden die ons assisteren bij tal van hand-en-spandiensten. Wij waarderen de hulp van ouders zeer.

Directie

De directie wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur. Zij zijn beiden verantwoordelijk voor het brede aanbod op ons kindcentrum.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.