Brieven & documenten

Op deze pagina kunt u verschillende formulieren downloaden.

Uw verlofaanvraag kunt u doen door een ingevuld en ondertekend formulier op te sturen naar de directie van De Kloostertuin. Een verlof wordt alleen toegekend indien de aanvraag correspondeert met de criteria die de leerplichtwet daarvoor stelt.
 

Verlofaanvraag
Gedragsprotocol

Pestprotocol
Protocol leerlingvervoer
Toelatingscriteria Leonardo-afdeling
Klachtregeling
Leefregels in de school
Sociaal veiligheidsbeleid
Passend 0nderwijs

School ondersteuningsprofiel

Kindcentrum De Kloostertuin
De Boomgaard 1
9408 JA ASSEN
dekloostertuin@ckcdrenthe.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.