Formulieren & documenten

Op deze pagina kunt u verschillende formulieren downloaden.

Uw verlofaanvraag kunt u doen door een ingevuld en ondertekend formulier op te sturen naar de directie van De Kloostertuin. Een verlof wordt alleen toegekend indien de aanvraag correspondeert met de criteria die de leerplichtwet daarvoor stelt.
 

Afspraken KC De Kloostertuin
Verlofaanvraag
Gedragsprotocol

Ant-pestprotocol
Protocol leerlingvervoer

Protocol gebruik mobiele telefefoons
Toelatingscriteria Leonardo-afdeling
Klachtregeling
Sociaal veiligheidsbeleid
Passend 0nderwijs

School ondersteuningsprofiel

Kindcentrum De Kloostertuin
Aletta Jacobsweg 80
9408 AM ASSEN
dekloostertuin@ckcdrenthe.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.